Skolebillede
Helene Kjeldsen 
(Nr. 4 fra venstre, første række)
Kirstine Marie Kjeldsen
(Nr. 2 fra højre, første række)
Hans Rasmussens gård i Kongstrup
Kjeld Kjeldsens gård i Jebjerg
Niels Henrik Rasmussen som soldat
(Nr. 3 fra højre)
Niels Henrik Rasmussen og Helene Kjeldsen
Helene og Niels Henriks bryllup i Gjesing.
Forreste række fra venstre: 
Niels Henriks forældre Hans og Anna Karoline Rasmussen, Helene Kjeldsen, 
Niels Henrik Rasmussen, Helenes forældre Kirstine og Kjeld Kjeldsen.
Bagerste række fra venstre: 
Ukendt person, måske Rasmus Rasmussen Grølsted, Kirstine Marie Kjeldsen, Jenny Kjeldsen, 
ukendt dame, Elle Marie Kjeldsen, måske Søren Rasmussen Kongstrup, Christine Kjeldsen.  
Niels Henrik Rasmussens ejendom på Granslev Mark